levitra uk order viagra now uk based suppliers of cialis cheap vardenafil online where to buy viagra in toronto cheap levitra india kamagra oral jelly sold in thailand cheap viagra in singapore kamagra india cialis viagra levitra kamagra oral jelly thailand Levitra uk purchase vardenafil buy kamagra finasteride online no prescription levitra mastercard sildenafil citrate tablets 100mg india where to buy kamagra oral jelly in canada online medication finasteride viagra genuine generic levitra india viagra kuwait finasteride cheap kamagra shop buy viagra brand kamagra oral jelly mumbai get sildenafil citrate where can i buy finasteride without prescription buy levitra no prescription what is sildenafil citrate 100mg tab viagra uk no prescription propecia online canada pharmacy kamagra oral jelly propecia amazon generic finasteride buy viagra through paypal sildenafil citrate tablets eziagra 100 vardenafil mexico buy sildenafil citrate finasteride 1mg cialis viagra levitra sildenafil tablets to buy buy viagra mastercard sildenafil citrate 100mg tab kamagra thailand gel buy viagra uk no prescription buy finasteride kamagra netherlands propecia india propecia online no prescription discount tadalafil viagra toronto ordering propecia online india finasteride in canada cialis lilly online vardenafil india canadian pharmacy finasteride cheapest kamagra jelly india how to get viagra in germany finasteride cheap sildenafil from india viagra 60% off vardenafil online no prescription Propecia Hong Kong buy levitra online uk buying propecia and tugain online cialis pay with paypal buy vardenafil online finasteride india price buy finasteride 1mg finasteride dr reddys cheap cialis and larger penis buy tadalafil canada online buy propecia in south africa viagra in karachi pakistan kamagras sildenafil tablets to purchase sildenafil citrate india order propecia in canada buy cialis cyprus buy kamagra ireland Propecia israel where can i buy finasteride in singapore buy finasteride no prescription buy viagra calgary finasteride no prescription buy online buy kamagra online india google shopping finasteride cialis flos cheap finasteride canada cheap kamagra uk how to purchase oral sildenafil buy propecia online uk buy viagra online legally propecia singapore buy cialis viagra in toronto buy sildenafil citrate canada buy sildenafil citrate without prescription Kamagra uk paypal buy sildenafil online no prescription finasteride tablets usp 5 mg best price on sildenafil citrate tablet kamagra new zealand purchase sildenafil citrate kamagra tablets for sale viagra canada pharmacy what is propecia brand where will i get viagra in chennai buy propecia canada pharmacy propecia canada propecia buy boots tadalafil online with no prescription Lloyds Pharmacy sildenafil citrate canada cerca sex negozio viagra order propecia online no prescription propecia finasteride cheap kamagra uk next day propecia online prescription buy levitra from india online kamagra jelly buy viagra pay with paypal buy kamagra india buy finasteride usa sildenafil citrate tablets 100mg propecia buy buy sildenafil india tadalafil online canada viagra levitra cialis cialis shop online propecia reviews viagra online in tokyo buy propecia canada where can I buy sildenafil citrate without viagra online canada no prescription cheapest india finasteride manly sildenafil citrate tablets 100mg buy propecia online canada finasteride hair loss tablets for sale buy sildenafil australia cialis south africa viagra in germany kamagra gel online order finasteride online finasteride australia side effects Purchase Vardenafil finasteride tablets for sale sildenafil tablets 100 mg buy viagra with american express liquid tadalafil buy viagra kamgra finasteride cheap uk propecia in south africa buy kamagra uk kamagra oral jelly thailand price viagra namibia kamagra pay with paypal buy cialis online from the us pay with mastercard how to order propecia finasteride kamagra jelly delivery hong kong sildenafil citrate tablets propecia merck online vardenafil cheap finasteride china buy enhancerx vs levitra buy viagra cialis order kamagra online propecia brand propecia buy online kamagra oral jelly buy london finasteride buy india purchase finasteride kamagra mumbai india sildenafil citrate generic cialis uk supplier buy viagra online canada no prescription purchase finasteride without a prescription propecia finasteride 1mg kamagra order online tadalafil india cheap how to get finasteride for hair loss buy propecia vardenafil canada kamagra 100mg oral jelly india propecia australia cheapest place to buy propecia where can i buy viagra in toronto msd propecia viagra saling store in toronto cheap propecia finasteride buy levitra online canada buy sildenafil citrate india fenered (finasteride) buy online uk cheap finasteride india how to buy viagra cialis levitra finasteride tablets usp kamagra online paypal buy finasteride online uk buy kamagra online ireland buy viagra finasteride india propecia finasteride1mg

Członkostwo w klubie.

Nowy Rok - nowe (stare) składki :-).

 

Numer konta:

89 2030 0045 1110 0000 0352 4550

"składka członkowska za 20.. rok"

 

Składki proszę wpłacać na konto,

bądź gotówką podczas zebrań Automobilklubu.


Zebrania Automobilklubu Inowrocławskiego

odbywają się w każdą 3 środę miesiąca,

z pominięciem miesięcy: lipiec i sierpień.

Miejsce spotkań: Restauracja Stara Apteka, ul. Solankowa 44.

Godzina: 18.30


Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

Członkiem  zwyczajnym Automobilklubu Inowrocławskiego może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Klubu.

Członkiem Automobilklubu (bez biernego i czynnego prawa wyborczego) może być osoba w wieku do 18 lat pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody swojego przedstawiciela ustawowego.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

 

 

Pakiet usług PZM dla członków Klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym.

Każdy członek klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym będzie mógł korzystać z pakietu dodatkowych, atrakcyjnych świadczeń zapewniających przez PZM - tak zwanego "Pakietu PZM". Pakiet PZM jest jednakowy dla wszystkich Klubów należących do PZM w całej Polsce. Obok Pakietu PZM, każdy zachowuje pełną autonomię w oferowaniu własnych usług swoim członkom oraz kształtowaniu wysokości składek członkowskich. Zadaniem Pakietu PZM jest uatrakcyjnienie i wzbogacenie zakresu świadczeń dostępnych dla członków, a przez to także oferty klubowej.

 

Każdy z Członków Automobilklubu Inowrocławskiego otrzymuje imienną kartę potwierdzającą przynależność do klubu

oraz upoważniającą do rabatów w systemie "Show your Card".

 

Na co możemy liczyć ???

Poniżej kilka fotek przedstawiających liczne oferty dla posiadaczy karty.

Lista hoteli na świecie biorących udział w programie "Show your Card".

Więcej na: http://www.arceurope.com/member-services/

 

Inne oferty:

© 2015 Automobilklub Inowrocławski | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt: www.studioproffi.pl